top of page
  • 作家相片般灯

宗喀巴大师所造《无量寿佛赞》及《善逝药师赞》无量寿佛赞

娑嚩娑底!(吉祥)


暾将出兮光如丹,悦意缇网敷妙莲,

千叶蕊心皎月垫,阿弥陀尊紇哩生。


波头摩色须弥身,铄迦罗弓霓裳带,

种种天衣珍宝饰,极妙庄严我敬礼。


兜罗绵手如嫩芽,钵多罗器定印持,

盈满不死妙甘露,赐寿悉地我敬礼。

青丝宝髻如黑蜂,余发垂落覆肩颈,

种种锦缎绮罗裳,相好赫奕我敬礼。


生猛力信而合掌,亦以婉转夺意语,

赞叹怙主众功德,赐诸妙汇我敬礼。


慧剑斩斫无明网,生缘大悲无歇息,

引群萌担无疲厌,真实归处我敬礼。


仅持名号灭横死,心念能脱三有畏,

归此依怙赐永乐,一切种中我敬礼。


我虔依止离过尊,现前灾横皆攘灭,

究竟极乐世界中,托质莲台愿事尊!


此亦游方者东宗喀巴洛桑扎巴吉祥所撰。

沙门般灯恭译。

善逝药师赞


娑嚩娑底!(吉祥)

十二大愿成就尊,但闻名号灭横死,

除众苦病最胜药,善逝药师我敬礼。


东方去此娑婆界,十殑伽沙佛土量,

有吠琉璃之所成,甚奇稀有最胜刹。


此中药师具十力,无量眷中宣法音,

上首二尊日月光,能持彼佛正法藏。


犹如无暇琉璃山,明彻殊妙清净身,

光明广大照诸刹,光王如来我敬礼。

此为宗喀巴大师所造。

沙门般灯恭译。6 次查看0 則留言

Comentários


文章: Blog2_Post
bottom of page